;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

کارت ویزیت های 500 تایی

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
لمینت برجسته 500 تایی
500 دورو [90 x 60] 227,000 5 روز 235,000 3 روز
2
لمینت برجسته مربع 500 تایی
500 دورو [60 x 60] 172,000 5 روز 180,000 3 روز
3
لمینت براق 500 تایی
500 دورو [90 x 60] 181,000 5 روز 189,000 2 روز
4
لمینت مات 500 تایی
500 دورو [90 x 60] 398,000 5 روز 406,000 2 روز
5
سلفون براق دورگرد 500تایی
500 دورو [90 x 60] 109,000 5 روز 117,000 2 روز
6
سلفون مات دورگرد 500 تایی
500 دورو [90 x 60] 109,000 5 روز 117,000 2 روز