;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

کارت های مدیریتی (PVC)

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
کارت PVC سفید برفکی 500میکرون 500 تایی
500 دورو [90 x 60] 250,000 7 روز
2
کارت PVC سفید برفکی 300 میکرون 500 تایی
500 دورو [90 x 60] 240,000 7 روز
3
کارت PVC نیمه شفاف با رنگ پنجم سفید 500 میکرون
500 یکرو [90 x 60] 250,000 7 روز