;

قیمت فرم های عمومی

تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر
تخفیفات اندیشه برتر

لیبل ( برچسب )

(قیمت ها به تومان می باشد)
# عنوان تیراژ نوع چاپ اندازه عادی فوری 6 ساعته راهنما
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
1
لیبل سلفون براق
1000 یکرو [85 x 48] 115,000 5 روز 120,000 2 روز 128,000 6 ساعت
2
لیبل سلفون مات
1000 یکرو [85 x 48] 115,000 10 روز
3
لیبل سلفون براق طلاکوب
1000 یکرو [85 x 48] 198,000 10 روز 218,000 4 روز
4
لیبل سلفون مات طلاکوب
1000 یکرو [85 x 48] 198,000 12 روز
5
لیبل بدون روکش طلاکوب
1000 یکرو [85 x 48] 179,000 10 روز 199,000 4 روز